UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Prowadzimy prace całorocznego utrzymania czystości chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wydzielonych ścieżek rowerowych, placów, parkingów, torowisk tramwajowych, koszy ulicznych, przystanków, zieleńców oraz wszelkich innych terenów, zgodnie z potrzebami naszych Klientów.

Wykonujemy zarówno prace ręczne, jak i oczyszczanie mechaniczne z użyciem nowoczesnych zamiatarek chodnikowych, gwarantujących realne zmniejszenie stężenia pyłów PM10- poprzez wyposażenie maszyn w specjalne filtry i system usuwający zanieczyszczenia z zamiatanych powierzchni, wtórne wzbudzanie pyłów jest skuteczniej ograniczane. Doprowadzenie czystej wody do szczotek i kanału ssącego, jak również ciągła cyrkulacja wody, pozwalają na dokładne usuwanie zabrudzeń. Ma to szczególne znaczenie podczas prac prowadzonych przy ruchliwych ulicach Wrocławia oraz przy zabudowaniach. Prowadzenie prac z poszanowaniem środowiska naturalnego i samopoczucia mieszkańców to dla nas priorytet.

W okresie zimowym odśnieżamy oraz uszorstniamy nawierzchnie, dbając o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

 

Zobacz także