DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

Nieustające zmiany prawa powodują konieczność bieżącego śledzenia wymagań nakładanych na przedsiębiorców, co bywa niezwykle trudne w połączeniu z codziennymi obowiązkami prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadą: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania” wychodzimy tym problemom naprzeciw oferując pomoc w kwestiach prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o odpadach, prawem ochrony środowiska oraz licznymi aktami wykonawczymi.

Jeśli nie wiedzą Państwo jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze ciążą na prowadzonej przez Państwa działalności, zachęcamy do kontaktu.

Zobacz także