KOSZENIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku świadczymy usługi koszenia:

  • podwórek
  • wnętrz międzyblokowych
  • boisk
  • placów zabaw
  • cmentarzy
  • pasów zieleni

W ramach prac porządkujemy teren: zbieramy zalegające odpady komunalne oraz odpady zielone powstałe w trakcie koszenia, po czym przekazujemy do zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Zobacz także