OCZYSZCZANIE DRÓG

Specjalizujemy się w mechanicznym oczyszczaniu ulic, dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. W trosce o środowisko naturalne prace wykonywane są przy użyciu nowoczesnych zamiatarek drogowych, spełniających najwyższe standardy emisji spalin. Zamiatarka zamontowana jest na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes Benz. Nieczystości zmiatane z ulic przenoszone są pneumatycznie do zbiornika znajdującego się wewnątrz pojazdu, nie generując przy tym dodatkowych zanieczyszczeń. Wyposażenie zamiatarek w natrysk wody zapobiega emisji pyłów do powietrza.

Zobacz także